Milieumonitor

Port of Moerdijk heeft ambities en wil groeien, maar binnen de grenzen van de milieugebruiksruimte. Daarom worden jaarlijks de milieuprestaties van het haven- en industrieterrein gemonitord op de volgende thema’s: energie, lucht, water, natuur, afval, geluid en milieuklachten.

Deze jaarlijkse monitor is in opdracht van provincie Noord -Brabant, Gemeente Moerdijk en Havenbedrijf Moerdijk.

Voor de milieumonitor Moerdijk wordt jaarlijks de beschikbare (milieu)informatie verzameld bij een beperkt aantal bedrijven en (overheids-)instanties, waardoor circa 90% van alle milieugegevens in kaart wordt gebracht. Naast de gegevens van overheidsinstanties, wordt gebruik gemaakt van de gegevens van 19 bedrijven die jaarlijks een elektronisch milieujaarverslag (eMJV) moeten indienen als onderdeel van hun omgevingsvergunning. Voor ieder milieuthema is in deze milieumonitor aangegeven welke gegevens gebruikt zijn, die van de overheidsinstanties of de gegevens van de eMJV plichtige bedrijven.

 

Tijdens de volgende omgevingstafel zal de milieumonitor onderwerp van gesprek zijn. 

Lees hier alvast de volledige milieumonitor Moerdijk.