Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op deze website van de community omgevingstafel haven- en industrieterrein Moerdijk. Door de website te gebruiken, stem je in met deze disclaimer. 


Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van iedereen die deze website bezoekt. Om deze reden willen wij je graag informeren over de manier waarop wij je persoonsgegevens gebruiken. Wij raden je aan deze privacyverklaring goed door te nemen zodat je begrijpt hoe wij met je persoonsgegevens omgaan.

Voor onze volledige privacyverklaring, klik hier


Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd of aangepast zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de omgevingstafel haven- en industrieterrein Moerdijk.


Uitsluiting van aansprakelijkheid en beschikbaarheid

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Bij het samenstellen en onderhouden van deze website is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd, echter bestaat de mogelijkheid dat de informatie die op deze site wordt aangeboden, niet volledig is of onjuistheden bevat. De Omgevingstafel garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren en wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. De omgevingstafel is daarnaast in zijn geheel niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.


Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten 

Het auteursrecht op deze website berust bij de omgevingstafel haven- en industrieterrein Moerdijk of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de omgevingstafel. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de omgevingstafel haven- en industrieterrein Moerdijk.