Caroline Koiter

Rail Cargo is het promotieorgaan van het Nederlandse goederenvervoer per spoor. De stichting Rail Cargo information Netherlands is als publiek-privaat initiatief opgericht in 2003. Doel is om het gebruik van het spoor voor goederenvervoer te bevorderen en het imago van railgoederenvervoer bij verladers en logistieke dienstverleners te verbeteren. De organisatie wordt ondersteund door meer dan 100 bedrijven actief in het spoorgoederenvervoer.
Het bestuur van het voorlichtingsbureau Rail Cargo Information Netherlands heeft Caroline Koiter per 1 november 2020 benoemd tot directeur. Zij volgt daarmee Max Philips op die zich meer gaat richten op het versterken van de klantrelaties bij ProRail.

Koiter heeft een achtergrond als jurist en is al 10 jaar actief op de thema’s multimodaal en duurzaamheid in het programma Off-Road van de Topsector Logistiek. Binnen de logistieke sector heeft zij veel ervaring opgedaan en een stevig netwerk opgebouwd. Ze heeft de laatste jaren veel contacten gelegd met tal van bedrijven, die bewust kiezen voor multimodaal transport, vanwege risicospreiding, optimalisatie, kosten en CO2-reductie. Het Off-Road programma levert een belangrijke bijdrage om de juiste bedrijven bij elkaar te brengen, en promoot joint corridors om schaalgrootte te bereiken. Daarmee worden wegkilometers gereduceerd en CO2-reductie gestimuleerd, veelal ook mede dankzij het Lean & Green Programma.

Lees meer: Stichting Rail Cargo Information Netherlands

Tijdens de omgevingstafel op 20 maart aanstaande zal Caroline Koiter haar verhaal vertellen. Zorg dat je er ook bij bent!