De toekomst van transport over het spoor

De toekomst van transport over het spoor

Tijdens de bijeenkomst op 20 maart van de Omgevingstafel haven- en industrieterrein Moerdijk spraken ruim 30 aanwezigen met elkaar over spoorwegtransport. Een interessant thema. Want iedereen kent de NS wel, maar wat zit er eigenlijk in die lange slierten goederenwagons die steeds vaker vanaf het haventerrein vertrekken?

1 trein = 40 vrachtwagens

De trein wordt samen met de binnenvaart een steeds belangrijker alternatief voor wegtransport. Want een goederentrein is wel 600 meter lang en vervangt daarmee 40 vrachtwagens op de weg. Vorig jaar werd er vanuit Nederland 42 miljoen ton aan goederen vervoerd over het spoor, soms helemaal tot aan China. Steenkool, metaalerts, graan, voedsel en spullen voor dagelijks gebruik; alles wat in en op een wagon past, kan over het spoor worden vervoerd. De meeste treinen komen uit de havens van Rotterdam. Maar er reden ook 2.400 treinen over de transportspoorlijn uit de haven van Moerdijk. Omdat men verwacht dat dit aantal bijna zal verdubbelen, is de terminal gerenoveerd en geschikt gemaakt voor 740 meter lange treinen.

Duurzaam alternatief

Caroline Koiter, directeur bij voorlichtingsbureau Rail Cargo, vertelde dat spoorgoederenvervoer een duurzame en betrouwbare manier van transporteren is, omdat een trein veel minder CO2 uitstoot dan de vrachtwagens die nodig zijn om dezelfde hoeveelheid goederen te vervoeren. Caroline: 'In 2050 moet de vervoerssector 90 % minder CO2 uitstoten, maar de wereldbevolking neemt toe en dus komt er steeds meer vraag naar goederen. Het vervoer over de weg loopt vast en de wereldpolitiek zorgt voor onrust. Daarom heb je in deze tijd een gezonde mix van alle soorten transport nodig.’

Eigen trein

Bij Schavemakers Logistics en Transport zijn ze voor een deel al overgestapt naar spoorgoederenvervoer. 'We hebben een groot wagenpark met meer dan 300 vrachtwagens, maar hebben nu ook eigen trein aangeschaft’ vertelde salesmanager Susanne Dirksen. 'Die rijdt inmiddels vier keer per week heen en weer tussen Moerdijk en Polen. Hierdoor hebben we een enorme CO2 besparing van 70% gerealiseerd. Bovendien was het een hele goede oplossing voor het groeiend tekort aan chauffeurs. En met de trein hebben we geen last meer van vertragingen door files of wegomleggingen. Wij zien echt toekomst voor het spoor. Daarom openen we eind dit jaar een nieuwe, extra lange terminal in Polen en zal onze trein vanaf dan zes rondes per week gaan maken.’

Omgevingsveiligheid

Maar bij het haven- en industrieterrein Moerdijk draait het niet alleen om economisch besef. Het moet voor iedereen in de omgeving ook leefbaar blijven. Daarom was veiligheid een belangrijk thema van de avond. 'Transport via het spoor is veel veiliger dan via de weg, ' zei Peter Robbe, manager externe veiligheid bij spoorwegbeheerder Pro Rail. Hij vertelde over alle veiligheidsmaatregelen die worden genomen voordat een trein gaat rijden, en legde uit hoe verschillende systemen samen voorkomen dat een trein kan botsen of ontsporen. Margreet Spoelstra was als onafhankelijk adviseur van de brandweer aanwezig om haar visie op de omgevingsveiligheid te geven.

Gevaarlijke stoffen

De trein vervoert ook brandbare gassen en vloeistoffen. Voor deze gevaarlijke stoffen gelden nog extra veiligheidsmaatregelen. Uiteraard moet de ketelwagon waarin deze stoffen worden vervoerd aan strenge normen voldoen. En ook aan de machinist worden extra eisen gesteld. Zo moet die in ieder geval Nederlands kunnen spreken, want dan kan er geen verwarring ontstaan als er zich toch een calamiteit voordoet en de brandweer ingeschakeld moet worden. Peter: 'De afgelopen 100 jaar waren er 0 slachtoffers als gevolg van een incident met gevaarlijke stoffen, maar dat betekent niet dat we achterover gaan leunen. We blijven focussen op preventie.’

Rinkelende kopjes

'Maar de kopjes staan nu al  in de kast te rinkelen als er trein langskomt. Hoe moet dat dan als er nog meer, en nog langere treinen gaan rijden?’ vroeg een vertegenwoordiger van de dorpstafel Zevenbergschen Hoek. Peter: 'We realiseren ons dat transport hinder voor de omgeving veroorzaakt. Daarom vragen we ons steeds af wat we hier aan kunnen doen. Er wordt gewerkt aan innovatieve oplossingen om trillingen en geluidsoverlast te voorkomen. We plaatsen geluidsschermen, zorgen voor goed materieel en scherpen ons risicobeleid steeds aan. Maar het blijft woekeren met de ruimte in ons kleine land en sommige oplossingen vergen geduld.’ Over één ding is iedereen het eens: transport via het spoor zal toenemen. Er komen meer mensen en de energietransitie verlangt een nieuwe manier van werken. Maar veiligheid komt altijd voorop en kun je nooit als een vanzelfsprekendheid nemen.

Omgevingstafel   

Het doel van de Omgevingstafel haven- en industrieterrein Moerdijk is om in dialoog te blijven over de ontwikkelingen op het terrein en de impact daarvan op het terrein zelf en de nabije omgeving. De volgende bijeenkomst met als thema verduurzaming is op 18 september. Net als vorige bijeenkomst kunnen de deelnemers vanuit de aangesloten dorps en stadtafels introducees meenemen. Maak bij interesse, dit kenbaar bij je omgeving.
Voor meer informatie over onze bijeenkomsten mail naar: info@omgevingstafel-moerdijk.nl.

 

 

Dit artikel is geschreven door Tekstbureau Roemers.