Nationale klimaatweek 2023

Nationale Klimaatweek 2023:
een beter klimaat begint vandaag! 

Samen zetten we van 30 oktober t/m 5 november 2023 duurzame initiatieven in Moerdijk in de spotlight en brengen we Moerdijk in beweging om een extra stap te zetten voor het klimaat.
 

Zet de knop om en doe mee!

Slimmer energie opwekken en klimaatbewuster leven en werken. Samen maken we Moerdijk steeds duurzamer. De gemeente, veel inwoners en organisaties dragen hun steentje al bij. Maar er moet nog veel gebeuren om de afgesproken CO2-doelen te behalen. Om nóg meer inwoners en organisaties te inspireren zich in te zetten voor een beter klimaat, wil Energiek Moerdijk aandacht schenken aan de landelijke klimaatweek door activiteiten en initiatieven in Moerdijk onder de aandacht te brengen.

Klimaatweek - Energiek Moerdijk