vitaliteitsregeling havenbedrijf moerdijk

Het Havenbedrijf Moerdijk wil graag een bijdrage leveren aan de kwaliteit en vitaliteit van de lokale en regionale samenleving. Daarom is de Havenbedrijf Moerdijk Vitaliteitsregeling in het leven geroepen. Ieder jaar is er met een maximum van € 150.000,- een percentage van het resultaat van het havenbedrijf beschikbaar voor projecten uit West-Brabant en de gemeente Moerdijk in het algemeen en de kernen aangrenzend aan het haven- en industriegebied in het bijzonder.

De projecten mogen geen winstoogmerk hebben en voldoen aan een aantal criteria om voor een bijdrage uit de Vitaliteitsregeling in aanmerking te komen. Heeft u een project, waarmee u een bijdrage levert aan educatie, cultuur, natuur of sociale cohesie en voldoet uw project aan de onderstaande criteria? Dan komt uw project wellicht in aanmerking voor een bijdrage.

De Vitaliteitsregeling is niet bedoeld voor structurele bijdragen, of projecten die geen andere ondersteuning ontvangen en volledig afhankelijk zijn van de Vitaliteitsregeling. Aanvragen worden beoordeeld door de Vitaliteitscommissie van het havenbedrijf. Als tegenprestatie voor gehonoreerde aanvragen wordt gevraagd om de ondersteuning door Port of Moerdijk zichtbaar te maken via een logovermelding en/of in de communicatie over het project.

Criteria waaraan de aanvraag moet voldoen lees je hier.

Voldoet uw initiatief aan deze criteria? Ga dan naar de website van het havenbedrijf.  en vul het aanvraagformulier in.